SORT/HVID SØGER NY KUNSTNERISK DIREKTØR

Ansøgningsfrist: mandag d. 27. februar kl. 12.
Samtaler: i løbet af marts måned.
Ansøgninger sendes til: job@sort-hvid.dk
Ansættelsesstart: Pr. 1. august 2023 – eller efter forhandling.

Download opslaget som pdf her.

SORT/HVID SØGER NY KUNSTNERISK DIREKTØR

I mere end et årti har Sort/Hvid skabt frygtløst samtidsteater. Om asylkrise, klimakrise, finanskrise. Om polernes nedsmeltning, hjernernes nedsmeltning, velfærdsstatens nedsmeltning. Som scene for kunst og politik har vi ikke været bange for at være dumme, elitære, chauvinistiske, feministiske, postfaktuelle, intellektuelle, uaktuelle. 

Nu søger vi en ny direktør, som ikke er bange. For at gå egne veje, sætte nye aftryk, afsøge nye muligheder og finde derhen, hvor musikken spiller, kunsten lever og teatret skiller sig ud for publikum. Vi søger en ny kunstnerisk direktør, som ikke er bange for at have en holdning og flytte vores, sige sin mening og ændre andres. En direktør, som ikke er bange for at være sort eller hvid, gråmeleret eller regnbuefarvet. 

Skal det være dig? 

Sort/Hvid 

Sort/Hvid er et lille storbyteater i Københavns Kommune. Sort/Hvids formål er at skabe originale værker, der rykker ved publikums verdensbillede og opfattelse af, hvad scenekunst er, ud fra principperne kompromisløshed, internationalt udsyn og nyskabelse. 

Sort/Hvid er desuden udvalgt af Statens Kunstfond som scene for musikdramatisk udvikling fra 2021 til 2024. I den periode vil Sort/Hvid være centrum for musikalske værker på tværs af form og genrer for publikum og fagfæller. Et arbejde, som er understøttet af Sort/Hvids kunstneriske råd for musikdramatik. 

Den nuværende rammeaftale med Københavns Kommune udløber ligeledes i 2024. I efteråret 2023 skal Sort/Hvid derfor udarbejde en ny ansøgning til Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg om driftsstøtte i perioden 2025-2028. Det bliver en væsentlig opgave for en kommende kunstnerisk direktør at skrive en ansøgning, som kan sætte retningen for de kommende år og sikre Sort/Hvids økonomiske eksistensgrundlag. 

Sort/Hvid råder over 1.200 m2 nyrenoveret slagtehal i Kødbyen på Vesterbro. Det er fordelt på to sale med hhv. 140 og 60 pladser samt en foyer. Hele teatret kan omdannes til én stor sal, som gør huset fleksibelt og egnet til mange forskellige typer af oplevelser: totalinstallationer, udstillinger, koncerter, store og små forestillinger m.m. Derudover har Sort/Hvid et godt indrettet værksted, garderobe med bad, køkken og fine kontorlokaler. Sort/Hvid består af en håndfuld dedikerede fastansatte i administration og produktion, hertil kommer ledelsen. 

Læs mere om Sort/Hvid på www.sort-hvid.dk. 

Hvem er du? 

Du har erfaring med ledelse af kunstneriske processer og lader dig ikke skræmme af budgetter og økonomi. Du er ambitiøs og ustoppelig, kommunikerende og medmenneskelig. Du mener, at kunst skal være relevant for sin samtid, politisk og kritisk. Du ved, at kunst kan sprænge rammer og udfordre verdenssyn i både form og indhold. 

Du er: 

 • kunstnerisk visionær. 
 • ikke bange for at stå forrest og gå nye veje. 
 • en stærk kommunikator. 
 • netværksdannende. 
 • fortrolig med fundraising, og du forstår, hvordan et budget kan skrues sammen. 
 • en god leder, både i kunstneriske processer og i dagligdagen på teatret. 

Ansvarsområder 

Den kunstneriske direktør har ansvaret for den daglige ledelse af Sort/Hvid i tæt samarbejde med den administrative leder. Det indebærer, at direktøren har ansvar for at: 

 • sikre en høj kunstnerisk kvalitet i teatrets program. 
 • finde og opdyrke samarbejder med kunstneriske hold. 
 • etablere og udvikle samarbejder på tværs af kunstarter og andre aktører, også internationalt. 
 • lægge en langsigtet strategisk og kunstnerisk plan for Sort/Hvid. 
 • lede kunstnerisk og administrativt personale. 
 • overholde godkendte budgetter, såvel for den enkelte produktion som for teatret som helhed. 
 • holde bestyrelsen orienteret om alle væsentlige kunstneriske og økonomiske dispositioner. 
 • sikre, at Sort/Hvid opfylder de mål og rammer, der fremgår af lille storbyteater-aftalen med Københavns Kommune. 

Praktisk 

Send en kort motiveret ansøgning og et CV samt en kort skitse til en vision for Sort/Hvids fremtid senest den 27. februar kl. 12. 

Bilag med yderligere information kan hentes her:

Den kunstneriske direktør refererer til bestyrelsen. Ansættelse sker efter nærmere aftale. Stillingen besættes for fire år med mulighed for forlængelse.  

Bestyrelsen har etableret et ansættelsesudvalg bestående af bestyrelsesleder Michael Christiansen, vicebestyrelsesleder Christian Have, teaterdirektør på Mungo Park Anna Malzer, administrativ chef Mette Bryndum og en medarbejderrepræsentant.  

Eventuelle spørgsmål kan stiles til administrativ chef Mette Bryndum på tlf. 51 71 45 04 eller mette@sort-hvid.dk.

 

SORT/HVID SØGER NY KUNSTNERISK DIREKTØR

Ansøgningsfrist: mandag d. 27. februar kl. 12.
Samtaler: i løbet af marts måned.
Ansøgninger sendes til: job@sort-hvid.dk
Ansættelsesstart: Pr. 1. august 2023 – eller efter forhandling.

Download opslaget som pdf her.

I mere end et årti har Sort/Hvid skabt frygtløst samtidsteater. Om asylkrise, klimakrise, finanskrise. Om polernes nedsmeltning, hjernernes nedsmeltning, velfærdsstatens nedsmeltning. Som scene for kunst og politik har vi ikke været bange for at være dumme, elitære, chauvinistiske, feministiske, postfaktuelle, intellektuelle, uaktuelle. 

Nu søger vi en ny direktør, som ikke er bange. For at gå egne veje, sætte nye aftryk, afsøge nye muligheder og finde derhen, hvor musikken spiller, kunsten lever og teatret skiller sig ud for publikum. Vi søger en ny kunstnerisk direktør, som ikke er bange for at have en holdning og flytte vores, sige sin mening og ændre andres. En direktør, som ikke er bange for at være sort eller hvid, gråmeleret eller regnbuefarvet. 

Skal det være dig? 

Sort/Hvid 

Sort/Hvid er et lille storbyteater i Københavns Kommune. Sort/Hvids formål er at skabe originale værker, der rykker ved publikums verdensbillede og opfattelse af, hvad scenekunst er, ud fra principperne kompromisløshed, internationalt udsyn og nyskabelse. 

Sort/Hvid er desuden udvalgt af Statens Kunstfond som scene for musikdramatisk udvikling fra 2021 til 2024. I den periode vil Sort/Hvid være centrum for musikalske værker på tværs af form og genrer for publikum og fagfæller. Et arbejde, som er understøttet af Sort/Hvids kunstneriske råd for musikdramatik. 

Den nuværende rammeaftale med Københavns Kommune udløber ligeledes i 2024. I efteråret 2023 skal Sort/Hvid derfor udarbejde en ny ansøgning til Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg om driftsstøtte i perioden 2025-2028. Det bliver en væsentlig opgave for en kommende kunstnerisk direktør at skrive en ansøgning, som kan sætte retningen for de kommende år og sikre Sort/Hvids økonomiske eksistensgrundlag. 

Sort/Hvid råder over 1.200 m2 nyrenoveret slagtehal i Kødbyen på Vesterbro. Det er fordelt på to sale med hhv. 140 og 60 pladser samt en foyer. Hele teatret kan omdannes til én stor sal, som gør huset fleksibelt og egnet til mange forskellige typer af oplevelser: totalinstallationer, udstillinger, koncerter, store og små forestillinger m.m. Derudover har Sort/Hvid et godt indrettet værksted, garderobe med bad, køkken og fine kontorlokaler. Sort/Hvid består af en håndfuld dedikerede fastansatte i administration og produktion, hertil kommer ledelsen. 

Læs mere om Sort/Hvid på www.sort-hvid.dk. 

Hvem er du? 

Du har erfaring med ledelse af kunstneriske processer og lader dig ikke skræmme af budgetter og økonomi. Du er ambitiøs og ustoppelig, kommunikerende og medmenneskelig. Du mener, at kunst skal være relevant for sin samtid, politisk og kritisk. Du ved, at kunst kan sprænge rammer og udfordre verdenssyn i både form og indhold. 

Du er: 

 • kunstnerisk visionær. 
 • ikke bange for at stå forrest og gå nye veje. 
 • en stærk kommunikator. 
 • netværksdannende. 
 • fortrolig med fundraising, og du forstår, hvordan et budget kan skrues sammen. 
 • en god leder, både i kunstneriske processer og i dagligdagen på teatret. 

Ansvarsområder 

Den kunstneriske direktør har ansvaret for den daglige ledelse af Sort/Hvid i tæt samarbejde med den administrative leder. Det indebærer, at direktøren har ansvar for at: 

 • sikre en høj kunstnerisk kvalitet i teatrets program. 
 • finde og opdyrke samarbejder med kunstneriske hold. 
 • etablere og udvikle samarbejder på tværs af kunstarter og andre aktører, også internationalt. 
 • lægge en langsigtet strategisk og kunstnerisk plan for Sort/Hvid. 
 • lede kunstnerisk og administrativt personale. 
 • overholde godkendte budgetter, såvel for den enkelte produktion som for teatret som helhed. 
 • holde bestyrelsen orienteret om alle væsentlige kunstneriske og økonomiske dispositioner. 
 • sikre, at Sort/Hvid opfylder de mål og rammer, der fremgår af lille storbyteater-aftalen med Københavns Kommune. 

Praktisk 

Send en kort motiveret ansøgning og et CV samt en kort skitse til en vision for Sort/Hvids fremtid senest den 27. februar kl. 12. 

Bilag med yderligere information kan hentes her:

Den kunstneriske direktør refererer til bestyrelsen. Ansættelse sker efter nærmere aftale. Stillingen besættes for fire år med mulighed for forlængelse.  

Bestyrelsen har etableret et ansættelsesudvalg bestående af bestyrelsesleder Michael Christiansen, vicebestyrelsesleder Christian Have, teaterdirektør på Mungo Park Anna Malzer, administrativ chef Mette Bryndum og en medarbejderrepræsentant.  

Eventuelle spørgsmål kan stiles til administrativ chef Mette Bryndum på tlf. 51 71 45 04 eller mette@sort-hvid.dk.