Sort/Hvid modtager støtte på 9 mio. kr. til nyt teater i Kødbyen

11.04.2016 | Nyheder

Siden en brand i november 2014 umuliggjorde fortsat teaterdrift i lokalerne i Skindergade har Sort/Hvid arbejdet på etableringen af et nyt teater i Kødbyen. Med solide fondsbevillinger fra Realdania, Villum Fonden og Lokale og Anlægsfonden samt et ekstraordinært tilskud fra Københavns Kommune er finansieringen stort set på plads og Sort/Hvid får mulighed for at realisere et moderne teater i international klasse, der åbner efteråret 2016.

Inden udgangen af dette kalenderår åbner dørene til et nyt moderne teater i København. Solide fondsbevillinger på 2,5 mio. kr. fra Realdania, 2 mio. kr. fra Villum Fonden, 2,5 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden samt et ekstraordinært tilskud på 2 mio. kr. fra Københavns Kommune gør det muligt at påbegynde etableringen af Sort/Hvids nye teater, beliggende Staldgade 26-30 i Kødbyen på Vesterbro i København. Med et samlet byggebudget på 16 mio. kr. vil Sort/Hvid skabe et teater i international klasse, hvor kunstnere fra alle kunstarter kan mødes og skabe ambitiøs og kompromisløs scenekunst.

Søren Normann Hansen, administrativ chef hos Sort/Hvid, udtaler:

”Det er med stor glæde at jeg kan udmelde, at etableringen af et Sort/Hvids nye teater i Kødbyen er en realitet. Takket være donationer fra Realdania, Villum Fonden og Lokale og Anlægsfonden får København et nyt moderne teater, der skal fungere som base for Sort/Hvids kompromisløse scenekunstproduktioner. Vi er stolte over den blåstempling af teatrets profil og aktiviteter som det giver at modtage donationer fra disse betydningsfulde fonde. Og samtidig glæder vi os over den store imødekommenhed vi oplever fra Københavns Kommune, både fra kulturpolitisk hold og fra embedsmandsniveauet på Rådhuset og i Kødbyen.”

Fredet slagtehal omdannes til unikt scenerum
I samarbejde med arkitektfirmaet MLRP omdanner Sort/Hvid, med stor nænsomhed og respekt, den oprindelige slagtehal fra det nittende århundrede til et moderne fleksibelt teater, i en unik løsning hvor den store slagtehal kan inddeles i større og mindre scenerum ved hjælp af flytbare vægge alt efter den enkelte teaterforestillings behovskrav.

”Kun med en bæredygtig nutidig anvendelse kan vores bygningsarv bevares og sikres for eftertiden. Derfor understøtter ny anvendelse af en fredet bygning skarpt Realdanias strategi. Industribygningen vil give Sort/Hvids teater en særlig identitet – og teatret vil bidrage positivt til den igangsatte udvikling af Kødbyens fine kulturmiljø”, siger Christian Andersen, programchef i Realdania.

Løsningen tilslutter sig Sort/Hvids konceptuelt undersøgende arbejdsmetode og ønske om at skabe et fleksibelt rum, hvor fremtidens scenekunst – som sjældent forholder sig til klassiske scenerum – kan udforskes og udfoldes.

Et projekt til glæde for mange
Med nye større lokaleforhold og en central placering, der medfører mange muligheder for at indgå i nye samarbejder med institutioner og virksomheder i hele området, er det tanken, at Sort/Hvid udvider aktiviteten fra primært at fokusere på scenekunsten til at blive en levende kunstnerisk organisme i Kødbyen, med et væld af aktiviteter der spænder over teaterforestillinger, litteraturoplæsninger, filmvisninger og koncerter til borgermøder, forelæsninger og debatter.

Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

”Arkitektonisk handler projektet om en meget spændende måde at indrette et nyt teater på. Samtidig er det vigtigt for os, at der er tale om et teater, der også åbner dørene som et kulturhus for en utroligt bred gruppe af brugere. Med placeringen i Den Grå Kødby, tæt på offentlig transport og med gode parkeringsmuligheder, er der tale om et let tilgængeligt og nyt kulturtiltag i hovedstaden, som kan være med til at omdanne et hidtil overset byområde til et nyt kulturcentrum.”

”Vi glæder os til at følge teatret i de nye rammer, der forhåbentlig vil være til glæde for både stedets aktører og publikum, mange år frem”, siger Villum Fondens direktør Lars Hansen.

Byggeriet til Sort/Hvids nye teater påbegyndes i juni, og teatret åbner i Staldgade 26-30 i Kødbyen i slutningen af 2016.