Interview: Romaer minder os om nøden

Med ROMA har instruktør Daniel Wedel villet lave en forestilling, der rammer hans egne holdninger. For hvorfor var det egentlig, han følte ubehag, når han mødte romaer, der bad om penge? ”Det er, når man rokker ved sine egne fordomme, at teater bliver rigtigt spændende,” siger han. ROMA, der er en co-produktion mellem Sort/Hvid og Paradox Intertainment, spiller indtil 8. april. 

72 procent af danskerne har et negativt syn på romaer. Men selv om Daniel Wedel for tre år siden, da han begyndte sin research til ROMA, ikke tog decideret afstand fra romaer, registrerede han alligevel et vist ubehag.

”Jeg havde været i Stockholm nogle gange, hvor jeg tænkte, at de her mennesker var meget pågående, når de bad om penge. Jeg havde ikke rigtigt forstået, hvem de var, men jeg syntes, det var ubehageligt,” siger instruktør Daniel Wedel, det netop har haft premiere med ROMA, der er en co-produktion mellem Sort/Hvid og Paradox Intertainment. Roma er en forestilling, der forsøger at komme tættere på, hvem romaerne er, hvorfor de er her, og hvad det er for et liv, de lever. Den forsøger at komme til bunds i det ubehag, 72 procent af danskerne føler, når de bliver konfronteret med romaer, der tigger, romaer, der samler flasker og skrald, romaer, der går, står og sidder på gaden.

”Det, der overraskede mig allermest var, at der var så mange, der tog så kraftigt afstand fra dem, og at den afstandtagen var at finde i hele det politiske spektrum,” siger Daniel Wedel, der i løbet af sin research hørte negative udtalelser over det hele. Også blandt folk, der arbejder med flygtninge, folk på venstrefløjen, folk, der anser sig selv som fortalere for humanisme og at man skal hjælpe mennesker i nød.

”Det var som en forsker, jeg talte med, sagde: ’Hvis du vil hade jøderne, skal du være helt ovre på den politiske højrefløj. Hvis du vil hade muslimerne, skal du være til højre for midten. Hvis du vil hade romaerne, kan du være i hele spektret. Måske med undtagelse af Enhedslisten.’”

Romaerne, fandt Daniel Wedel frem til, blev betragtet som entydige snyltere. Mens det er legitimt at flygte fra krig, bliver det set som illegitimt at flygte fra fattigdom.

”Og det på trods af, at de ikke får noget fra os og ikke tager noget fra os. De tager ikke vores arbejde, de får ikke nogen støtte, de lever af at samle vores flasker.”

Forkert globalisering

Det var som om, man havde en humanisme, fortæller Daniel Wedel, der bare ikke gjaldt den her gruppe mennesker. En humanisme med undtagelser. Hvilket i sig selv er et paradoks, forklarer han.

”Og jo flere paradokser, jeg prøvede at optrevle, jo flere stødte jeg på. For eksempel, at de er så generende for det danske samfund, at vi prøver at finde alle mulige måder, hvorpå vi kan komme af med dem samtidig med, at de har fuld ret til at være her,” siger han og påpeger, at vi selv har lukket dem ind. Vi har skabt et EU med en fri bevægelighed, og derefter har vi lukket Rumænien ind.

”Det er os selv. Men når vi så ser, hvad der sker, så slår vi fuld bak. Da er det bare for sent.”

Ironisk nok lever romaerne det liv, vi i virkeligheden er tilhængere af. Vi er tilhængere af at rejse, vi er tilhængere af at finde arbejde i andre lande, vi er tilhængere af det europæiske projekt, af mennesker og varer, der bevæger sig hen over grænser og af arbejdskraftens frie bevægelighed.

”Men de er globalisering på den forkerte måde. Det var bare ikke sådan, vi havde tænkte det. Og det er der, forklaringen på ubehaget ligger, tror jeg. De minder os om, at vores system og vores velfærdsstat ikke er perfekt,” siger Daniel Wedel. I virkeligheden handler ubehaget måske om, at de minder os om nød. Den nød, vi afskaffede, da velfærdsstaten blev bygget.

”Vi afskaffede det personlige forhold til nød i 50’erne, da vi opbyggede velfærdsstaten,” siger Daniel Wedel.

”Og vi synes, at spritterne og narkomanernes liv er selvvalgt. Det kan vi ikke med romaer. De sidder og beder om vores hjælp, og det bliver vi sindssygt ubekvemme og provokerede af. For vi synes faktisk, at vi fortjener ikke at have sådan nogle mennesker, når nu vi har bygget så god en stat.”

Vi afskaffede nøden i 50’erne. Så skal de ikke komme her og minde os om den.

 

ROMA er en co-produktion mellem Sort/Hvid og Paradox Intertainment. Spiller indtil 8. april 2017.

Teaterbilletter kan købes her.