Haut

HAUT er et teater for kunstnerisk udvikling, der har base hos Sort/Hvid i København. HAUTs vision er at være en platform for fremtidens scenekunst – derfor kuraterer og støtter HAUT udviklingen af eksperimenter og projekter, der skaber nye kunstneriske udtryk, sætter samtiden i perspektiv og peger ind i fremtiden. 

HAUT er en agil organisation, der både alene og i samarbejde med andre kunstneriske organisationer, skaber tid og rum til aktiviteter, hvor scenekunstnere og frie grupper under bæredygtige forhold kan udfolde deres idéer og møde hinanden og publikum i eksperimenter og samtaler, som udvikler deres praksis. HAUTs aktiviteter rummer bl.a.: 

  • Eksil. HAUTs residens for kunstnerisk udvikling, hvor kunstnerne i forløbet tilbydes sparring på deres proces/projekt. Kunstnernes eksil kulminerer med, at publikum inviteres ind i arbejdsrummet til en samtale om det kunstneriske eksperiment. 

  • Seminar. Med seminar sætter HAUT fokus på samtale om og vidensdeling af aktuelle tendenser og udfordringer, som påvirker det danske scenekunstlandskab.

  • Y Choreography. HAUTs festival for koreografiske work-in-progress værker, som finder sted hvert andet år, næste gang i 2021.

HAUT er stiftet i 2014 og har siden 2016 haft adresse i Kødbyen sammen med Sort/Hvid. Teatrets daglige ledelse varetages af kunstnerisk leder, Naja Lee Jensen og administrativ leder, Anna-Kathrine Madelung. HAUT er støttet af Statens Kunstfond, Københavns Kommune og Bikubenfonden.

AKTUELT

HAUT x Bikubenfonden Pop Up Residency
I samarbejde med Bikubenfonden har HAUT netop opstartet er nyt testforløb, nemlig ‘HAUT x Bikubenfonden Pop Up Residency’, som er et studio residency rettet mod de uafhængige scenekunstnere inden for tværæstetisk scenekunst. Forløbet finder sted fra slutningen af april og to måneder frem og har til formål at undersøge, hvilke behov der er for residencies, og hvordan et studio residency kan kvalificere kunstnerisk udvikling. 

Få det fulde overblik over HAUTs aktiviteter, og se hvilke kunstnere der er i residens her.